AlDub Fanfiction,  Book Preview

Ikaw, Ako At Ang Ating Forever – Chapter 2

SINILIP ni Divina ang mag-lola sa dining room na sabay na kumakain ng hapunan. Napa-“yes!” siya with close fists dahil sa pagkagalak sa takbo ng mga pangyayari. Hindi na kasi siya pinatayo ni Donya Nidora sa tabi nito habang kumakain ang matanda. Palibhasa ay naroon na ang apo kaya may kasama na ito at hindi na siya pipilitin ng donya na tumanghod habang kumakain ito na tila isang aso.

Pakiramdam ni Divina ay isa siyang preso na biglang nakatanggap ng parol at lumaya na. Salamat at dumating na ang apo ni Donya Nidora. Parang ito ang nagpalaya sa kanya sa isang sumpa. Mahahalikan niya si Alden sa tuwa!

Pakiramdam ni Divina ay biglang nag-init ang mga pisngi niya nang ma-review ang huling naisip. Hindi naman literal na hahalikan. Natuwa lang talaga siya kaya niya naisip ang ganoon. As if naman magpapahalik sa kanya ang senyorito na kahit bumabangas ng steak sa mga sandaling iyon ay ang guwapo pa ring tingnan.

Dapat ay umalis na si Divina sa pagkakakubli sa likod ng entrada ng dining room at sinasamantala na ang free time para maglinis ng kuko o manood ng teleserye kaya lang ay nalibang siyang titigan si Alden. Pakiramdam niya ay nanonood na rin kasi siya ng teleserye dahil mukhang artsita ang binata.

Ang sabi ng makating dila ni Ate Luming ay masiyahin at happy-go-lucky si Alden. Medyo pilyo pero mabait. Ibang-iba ang ugali sa lola. Graduate ang binata sa kursong business management. Ito kasi ang tine-train ni Donya Nidora para mamahala sa business empire ng pamilya na sa ngayon ay pinamamahalaan ng isa mga business partners dahil si Amadoro ay piniling maging doktor at magtayo ng ospital imbes na tumulong sa family business.

Si Lola Nidora pa rin ang chairman sa Grand Empire Corporation. Ang target ng matanda ay maging CEO balang-araw ang kaisa-isang apong lalaking si Alden. Kaya lamang ay mukhang hindi pa seryoso ang senyorito na maging isang business leader. Mahilig kasing mag-travel ang binata at hindi nagfo-focus sa pagtatrabaho sa kompanya bilang trainee. Medyo kunsumido si Donya Nidora sa apo dahil wala pang balak na magseryoso bilang isang corporate figure si Alden.

Bilang si Donya Nidora ang nag-alaga kay Alden simula nang sabay na pumanaw ang mga magulang ng binata noong thirteen years old ito ay pakiramdam ng matanda ay kaya nitong saklawan ang buhay ng apo. Halatang hindi na nagugustuhan ni Alden ang pagiging dominante ng lola kaya minsan ay nagtatalo raw ang mag-lola. Dahilan kung bakit minsan ay tumatagal ang leisure trip ni Alden. Pero kapag umuuwi ang binata ay close na naman ito at ang lola na tila walang pinagtaluhan. Hindi rin kayang tikisin ng apo ang lola at ang lola ay halata namang mahal na mahal ang apo. Ibang-iba ang turing ng matanda sa apo. Hindi alam ni Divina na may kakayahan palang maging soft-spoken ni Donya Nidora. Si Alden na lang daw kasi ang kasama nito sa buhay kaya marahil ganoon ito sa apo.

Tumawa si Alden habang naghihiwa ng steak. Pati tunog ng tawa ng binata ay kay gandang pakinggan. Parang ang perfect naman ng lalaking ito.

Single kaya si Alden? Sa dinami kasi ng itsinika ni Ate Luming ay mukhang nakalimutan nitong sabihin ang tungkol sa status ng senyorito. Pero imposible namang single si Alden. Sa guwapo at yaman nito, hindi ito mahihirapang manligaw dahil babae na mismo ang susunggab dito.

Teka nga, bakit kailangan niyang malaman kung single si Alden? As if naman may balak siyang mag-apply na nobya nito. Alam ni Divina na hindi siya magugustuhan ng isang lalaking tulad ni Alden. Pero kahit naman siguro mala-beauty queen ang ganda niya at sing-yaman siya ng mga Villagrande ay hindi niya papatulan si Alden sa isang kadahilanan: ayaw niyang maging grandmother-in-law si Donya Nidora.

Tila ba nasagap ni Alden sa hangin na ito ang iniisip ni Divina dahil biglang lumipad ang tingin ng binata sa pinagtataguan niya sa labas ng dining room. Napatago siya. Napahawak siya sa dibdib na biglang lumakas ang kabog. Sana ay hindi siya nahuli ni Alden na pinagmamasdan ito.

Napagpasyahan na ni Divina na bumalik sa kusina at sabayan si Ate Luming na kumain kasama ang dalawang kasambahay na sina Let-let at Rosie. Ang dalawa pang kasambahay na sina Neneng at Tekla ang nakatoka para tumayo sa sulok ng dining room para magsilbi sa mga amo. Hindi gaanong ka-vibes ni Divina sina Neneng at Tekla kaya lihim siyang nagpasalamat na wala sa kusina ang dalawa.

“Salamat talaga sa Diyos at nandito na si Sir Alden,” mahinang wika ni Ate Luming habang kumakain sila sa kitchen table. “Mababawasan na ang kasungitan ni Senyora.”

“Oo nga, ‘te,” segunda ni Let-let. “Hindi na niya ako babatuhin ng vase kapag nagagalit siya.”

“At hindi na niya pagpapabantaan ang buhay ko,” sabi naman ni Rosie. “Mabuti na rin at nandito na ulit si Sir Alden dahil na-miss ko siya, sobra.”

“Shhh!” saway ni Ate Luming. “Tumihimik ka! Alam mong mahigpit na ipinagbabawal ng senyora na pagnasaan ang apo niya.”

Sumibi si Rosie. “Parang crush lang naman. Hindi naman ako papatulan niyon, no?”

“Ang guwapo naman kasi talaga ni Sir Alden,” wika ni Letlet. “Ang bait pa. Manhid na ang hindi magkakagusto sa kanya. Sina Neneng at Tekla nga, siguradong tumutulo na ang laway ngayon habang nakabantay sa dining. Hindi sila naglalaway sa masasarap na putaheng nakahain doon, kundi kay Sir Alden.” Tumingin ang kasambahay kay Divina. “Ikaw ba, Dub, hindi ka ba nagkagusto kay Sir Alden nang pers time mo siyang nakita?”

Napatigil sa pagsubo ng pagkain si Divina. “Huh?” Tiningnan niya ang mukha nina Ate Luming at Rosie na tila nag-aabang sa sagot niya. “Gusto agad? Agad-agad? Oo, guwapo siya pero hindi ibig sabihin nagkagusto agad ako sa kanya.”

Halos sabay pang nagtaas ng kilay ang dalawang kasambahay na halatang hindi naniniwala sa kanya.

“Mainam ‘yan, Dub,” ani Ate Luming. “Dahil kung magkakainteres ka kay Sir Alden at malalaman iyon ni Senyora, lagot ka.” Gumuhit ng pa-horizontal si Ate Luming sa leeg.

Napahawak si Divina sa leeg. Hindi siya nagdududa na kayang-kaya siyang gilitan sa leeg ni Donya Nidora. Nai-imagine nga niya ang matanda na hindi na kutsilyo ang hawak, kundi chainsaw. Bigla niyang naalala ang ginawa ng donya sa kanyang ina. Hindi nga ginilitan ng donya sa leeg si Valencia pero parang pinatay nito ang puso ng kanyang ina.

Wala man lang ba ni katiting na guilt sa dibdib ni Donya Nidora sa ginawa sa kanyang ina? Umiling-iling si Divina at ipinagpatuloy na ang pagkain. Asa pa siya.

 

DAHIL hindi na kinailangang magbantay ni Divina sa silid ni Donya Nidora hanggang sa makatulog ito kagabi ay naging mahaba at masarap ang tulog niya. Kaya naman energetic siyang bumangon kinaumagahan. Pakanta-kanta pa siya ng “Bahala Na” ng JaDine with matching pagsayaw-sayaw ng mga balikat habang nagtitimpla ng instant coffee para sa kanyang sarili habang nakaharap sa kitchen counter.

Mukhang talagang gaganda na ang buhay ni Divina sa mansiyon ngayong hindi na gaanong galit sa mundo si Donya Nidora dahil sa pagbabalik ng apo. Mababawasan na ang oras na kailangan niyang dumikit sa donya. Makakapaglaro na siya ng Clash of Clans (CoC) sa kanyang cellphone nang walang aasungot. At dahil sa isiping iyon ay napakanta at napasayaw siya ng “Fantastic Baby.”

Paglingon ni Divina bitbit ang mug ng kape ay muntik na niyang matapunan ang sarili ng kape dahil nalingunan niya si Alden na nakatayo dalawang hakbang mula sa kanya. Nakasuot ng itim na singlet, jogging pants at running shoes ang lalaki. Mukhang magdya-jogging ang apo ng donya.

Hindi makatingin nang diretso si Divina kay Alden. Guilty pa rin siya sa pagkakahuli nito sa kanya sa pambebelat sa lola nito. Dala ng kagandahang asal ay inalok niya ng kape ang apo ng amo kahit naiilang siya. “Good morning po, sir. Gusto n’yo ho ba ng kape?”

Bahagyang ngumiti si Alden. “No, thanks.”

Yumukod na lang nang bahagya si Divina at nagtangka nang humakbang para lumabas sa kusina pero hinarang siya ni Alden. Manghang napatingala siya sa lalaki na bagaman hindi na nakangiti ay kitang-kita naman ang pagkalibang sa mga mata. Pumihit na lang si Divina para sa kabila na lang dumaan pero muli siyang hinarang ng binata na umabante kaya napaatras tuloy siya.

Habang patuloy sa paghakbang si Alden ay patuloy naman si Divina sa pag-atras. Parang gusto nang kumawala sa bibig niya ang “‘Wag po, Koya!” kung hindi lang siya nahihiya sa balat niya. Imposible namang gawan siya ng masama ng isang lalaking kasing guwapo nito. Isa pa, wala namang pagnanasang nakalarawan sa mukha ni Alden. Pagka-aliw ang nasa mga mata nito. Nasukol si Divina sa corner ng kitchen counter. Wala na siyang aatrasan kaya nag-decide siya na magtanong na kung anong ginagawa ng apo ng amo.

“M-May kailangan po ba kayo sa akin, sir?” Bahagya pang nautal si Divina. Hindi pa rin siya makatingin nang diretso sa lalaki.

“Alam mong nakita ko ‘yong ginawa mo, ’di ba?”

“Huh?” Napapikit si Divina sa pagkapahiya. Nakita siya ni Alden na nagsasayaw! Wala sa loob na itinaas niya ang mug na hawak at uminom ng kape. “Masama ho bang magsayaw?”

Kumunot ang noo ni Alden pero kaagad ding nawala ang pagtataka sa mukha at biglang tumawa. “Hindi ‘yon ang tinutukoy ko. Although I also did see you dancing a while ago.”

Napangiwi si Divina. Napahigop ulit siya ng kape.

“Yesterday, when I arrived, I saw you making faces at my grandma while she’s not aware of it.”

Nag-angat ng tingin si Divina at nasalubong niya ang tingin ni Alden. Iyon pala ang tinutukoy ng lalaki. Mukha namang hindi galit ito. Sa katunayan, parang naaaliw pa ang binata na binelatan niya ang lola nito.

“Eh… ano naman kasi iyon, sir… Hindi naman ano, eh… Bale…” Hindi malaman ni Divina kung paano ipapaliwanag kung bakit binelatan niya ang lola ni Alden.

“Napaka-disrespectful no’n, don’t you think?”

Wala namang bakas ng galit sa mukha o boses ni Alden. Nalito tuloy si Divina kung ano ang intensiyon ng lalaki sa pagpapaalala sa kanya tungkol sa nahuli nitong ginawa niya sa likod ng amo. Hindi siya makasagot. Panay na lang ang higop ng kape. Kinuha ni Alden sa kamay niya ang mug at inilapag sa kitchen counter.

“Kung isumbong kaya kita kay grandma?”

“‘Wag!” mabilis na sabi niya. “Ayokong ma-chainsaw massacre.”

Mukhang hindi inaasahan ni Alden na marinig ang sinabi niya pero mukhang nakuha naman nito na figure of speech lang ang ginamit niya. “Ganoon ba kasama ang turing ng lola ko sa ‘yo?”

Nag-iwas ng tingin si Divina. “Hindi naman ho sa gano’n. Sobrang sungit lang talaga niya. Pero naiintindihan ko naman na may problema lang siya kaya ganoon siya. Parang galit sa mundo.”

Hindi sumagot si Alden sa sinabi ni Divina. Halatang napaisip.

“Pero ngayong nandito na kayo, nakakangiti na ulit siya. Nakakatawa. Kaya okay na siya. Kaya ‘wag n’yo na lang sanang sabihin na binelatan ko siya. Masisira na naman ang mood siya. Magagalit na naman siya, imbes na okay na siya.”

“Lola ko pa rin siya. Kahit aminado akong masungit siya, nasa kanya pa rin ang loyalty ko. Kaya isusumbong kita.” Umakmang aalis na si Alden para marahil puntahan ang lola.

Hinawakan ni Divina ang braso ni Alden sa dalawang kamay para pigilan ang lalaki. “‘Wag mo akong isumbong, please?”

Nahuli ni Divina ang pinipigilang ngiti ni Alden. Bumaba ang tingin ng lalaki sa mga kamay niyang nakahawak sa braso nito. Parang napaso sa bicep nito na binawi ni Divina ang mga kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang mag-init ang mga pisngi niya nang dahil lang nahawakan niya ang muscles ni Alden sa braso. At ano iyang klase ng tingin ni Alden? Nanunudyo ba ito?

“‘Wag n’yo po akong isumbong, please?”pakiusap ni Divina.

Tinitigan ni Alden si Divina, halatang nag-isip habang nahalukipkip at pinararaan ang hintuturo sa lower lip. “Hindi kita isusumbong pero may mga kondisyon.”

Napatanga si Divina. Kondisyon? Nagpapasuhol ba ang apo para hindi magsalita? “A-Anong mga kondisyon?”

“First, ‘wag mo na akong pino-po o ho at gamitan ng n’yo. I feel like I’m same age with my grandma. I’m just twenty-six. Ilang taon ka na?”

“Twenty-two.”

Tumangu-tango si Alden. “Anong level mo na sa CoC?”

Nanlaki ang mga mata ni Divina. “Paano mo nalaman na naglalaro ako ng CoC?”

“Nakita kitang nagsi-CoC kagabi sa garden habang nakadungaw ako sa verandah.”

“Eighty-two.”

“Eighty-six ako. Okay ba sa clan mo?”

“Okay naman. Mababait ang clanmates ko. Lagi pang online kaya pag kailangan ko ng troops, bigay agad sila.”

“I-invite mo ako sa clan mo.”

“Huh? Iyon ang pangalawang kondisyon?”

Tumango si Alden. “Hanapin mo ako sa Facebook. Tapos i-invite mo ako sa clan mo.”

“I-Ibig sabihin, kailangan kitang i-add sa Facebook?”

“Yeah. Add me. I-follow mo na rin ako sa Twitter and Instagram.”

Napanganga si Divina. “Pati iyon kasama sa mga kondisyon?”

“Oo,” cool na cool na tugon ni Alden. “Pampadagdag din ng followers.”

“Ipa-follow mo rin ba ako?” naisipan niyang itanong.

“Pag-iisipan ko.”

Pakiramdam ni Divina ay pinaglalaruan na siya ng senyoritong parang walang magawa. “Okay na iyon? Hindi mo na ako isusumbong?”

“Hindi pa ako tapos. Meron pa akong ibang mga kondisyon. Later ko na sasabihin.” Sa wakas ay humakbang na palayo si Alden. Iniwanan pa siya nito ng ngiting labas ang dimple bago lumabas sa kusina.

Napahawak si Divina sa dibdib. Kay lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit kumabog ang dibdib niya sa ideyang magiging friends sila sa Facebook ng senyorito at clanmates sa CoC. Iyong puwede na siyang mag-post sa wall nito at ito rin sa kanya at puwede na silang magpalitan ng pokes. Iyong magkakampi na sila sa CoC at puwede na silang mag-share ng troops at mag-chat para pag-usapan ang pag-atakeng gagawin sa clan war.

Namalayan na lang ni Divina na nakangiti na siya. Mabilis niyang binura ang ngiti sa mga labi. Anong ginagawa niya? Maliwanag na gusto lang ni Alden ng kalaro sa CoC at pandagdag na followers sa Twitter at Instagram. Hindi niya dapat isipin na nakikipag-close sa kanya ang senyorito. O baka nga pinagti-trip-an lang siya nito.

Nabanggit ni Ate Luming na medyo pilyo si Alden. Kaya malamang nga ay gusto lang siyang pag-trip-an ng lalaki. Pero at least ay mas approachable ito kaysa sa lola nito. At ang guwapo pa. At ang bango pa. Ang cute ng dimple. At ang lips, ang pula. Parang masarap humalik.

Napahumindig si Divina sa tinatahak ng isip. Pinagtatampal niya ang mga pisngi. Paano niya naiisip ang ganoon sa senyorito?

 

Previous: An AlDub Fanfiction Chapter 1

Next: An AlDub Fanfiction Chapter 3

10 Comments

 • Angel

  Kanina ko lang nalaman na na-adik na ko sa story na to, na sa kagustuhan kong mabasa ang chapter 2, parang every hour ung pagcheck ko ng email ko just to see if updated na sya. Haha!

  Anyway, natatawa ko sa chapter na to! Haha, it was so entertaining na muntik na kong humagalpak ng tawa na may halong kilig (or vice verse, muntik na kong kiligin na may halong tawa, haha) habang binabasa ko to sa jeep kanina! Hahaha! Buti magaling akong magpigil…hanggang ngiti lang ako. Though, if I see someone smile all by herself I would think it weird… I’m a hypocrite like that.. Haha.

  That ‘Bahala Na’ part~! Gaaaah! Naiimagine ko si yaya! Tapos si Alden nakatitig lang sa likod nya! *heart* *heart*

  tapos ung mapang-asar/ flirty na ugali ni alden! Haha! Ung dimpled smile nya! Hindi ako magtataka kung may sisigaw sa kilig habang binabasa to! Swear! Hahaha!

  Again, good job! Keep it up! <3

 • Angel

  Hihihi. Kilig na ako agad second chapter pa lang. So excited for the next chapters. Thank you po Ms. Heart for this story. Nakakaaliw at nakakakilig pa. 🙂

 • ella

  Kainis naman.. eto na ee . Kinikilig na ako.. Chapter 3-4-5-6-7-8-9-10 pls. Hahahahah :”) kakakilig ! Badtrip hahaha.

 • Teresa Valerio

  I’m smiling up to ears like an idiot while reading the chapter 2 Lol xD Napapangiti ako sa kilig and that “Bahala na” act ni Yaya Dub haha lol 😀 Ikaw na talaga ate Ayi! You’re the best 🙂 #AlDub YOU <3

 • Jeany

  Nahirapan lang akong tawirin iyong first half ng chapter 1 pero ng magka-diaogue na ay nabuhay na ako. Lalo na ng lumabas na si Alden. Gosh. Kung ano ang ngiti ko kapag lumalabas si Alden sa screen, ganun rin kapag lumalabas siya dito. Feel na feel ko talaga ang AlDub rito! I like Alden here parang si Alden talaga. Hahaha. Wala pa rin po bang title ito?
  I like this story, Ms. Heart. Thanks for sharing.

 • Jhe Dela Torre

  Wla akong ibang ginawa kundi kiligin at ngumiti sa buong chapter2 na ito. As in! It makes me feel happy and more on ‘KILIG’. Nagpaflash back sakin yung ganitong mga eksena ng AlDub sa KalyeSerye ng Juan4all in eat bulaga. Amazing! Good job po Ms.Heart ?❤

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.