• Upcoming Books

  Meet The 3 Heroines of When In Jeju

  Diane NAKATITIG lang ako sa repleksiyon ko sa salamin ng dresser. Kanina pa ako nakaupo dito at tinititigan ang eyelashes kong kanina lang sa photoshoot ay on fleek pero ngayon ay nag-bleed na ang mascara at kumalat pababa ng mga pisngi ko. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala talaga waterproof ang mascarang nilalagay sa akin sa tuwing mine-makeup-an ako ng baklang make-up artist na si Pepay. Kung hindi pa ako ngumalngal dito, hindi ko pa malalaman na chipipay pala ang makeup na ginagamit niya sa akin. Kunsabagay, ngayon lang naman kasi ako ngumawa nang ganito. Kaya siguro kahit waterproof ang mascara, magra-run pa rin dahil sa pag-agos ng mga…

 • New Releases

  The Grim Reaper

  Si Azrael ay isang angel of death na may matinding curiosity sa komplikadong buhay ng mga tao at iba’t-ibang emosyon ng mga ito. Mga komplikasyon at emosyong alam niyang kailanman ay hindi mararanasan o madarama ng mga anghel na tulad niya. Ngunit isang araw ay nakilala niya si Ava, isang babaeng may napakakomplikadong buhay na nagresulta sa pagkalugmok nito sa depresyon. Pinigilan ni Azrael si Ava sa pagtatangkang wakasan ang sariling buhay kahit hindi niya iyon trabaho. “An angel of death who saves lives?” sarkastikong tanong ni Ava. Sino nga ba ang maniniwala na ang isang grim reaper na tulad niya ay mananagip ng buhay ng isang mortal? Gaya ng…

 • Upcoming Books

  [Unofficial Teaser] The Juan That Got Away

  I still can’t get over the man I met at the beach one summer three years ago. I think he’s the one that got away. Kaya naisipan kong hanapin ang lalaking iyon kahit first name, age at hometown lang ang mga alam ko tungkol sa kanya. Luckily, I met Juan Miguel again and he was still as handsome as ever. Pero na-disappoint ako dahil hindi na niya ako naaalala. Naaksidente raw siya at nawala ang ilang alaala. Kaya naisipan kong yayain si Migs sa island resort kung saan kami unang nagkita para ire-experience naming dalawa ang mga nangyari three years ago. Baka sakaling maalala ako ni Migs at ma-realize na…