• Upcoming Books

    [Unofficial Teaser] Love, Your Crazy Ex-girlfriend

    A twenty-minute talk is all it takes for me to determine if a woman could be potentially: Overly possessive and intruding Naggy and whiny A crazy ex-girlfriend Number 1 and 2 are the kinds of women I wouldn’t want to date. Having number 3 would be very stressful and as much as possible, ayokong magkaroon ng ex na hahabul-habulin pa rin ako kahit tapos na kami. Hanggang out of nowhere, bigla na lang akong nakatanggap ng mga sulat mula sa isang babaeng patay na patay sa ex-boyfriend niyang malapit nang ikasal—araw-araw! Obviously, hindi para sa akin ang snail mails na bumabagsak sa condo na nilipatan ko kundi para sa dating…

  • Upcoming Books

    A Crazy Ex

    I’m still madly in love with my ex. And when I say ‘madly,’ I mean it. Nang malaman ko na ikakasal na siya, I felt as if my world collapsed. In my desperation to stop the wedding and make him realize that he’s about to marry the wrong woman, nagpadala ako sa kanya ng mga sulat araw-araw. Sa mga sulat na iyon, ipinaalala ko sa kanya ang lahat ng masasayang sandaling pinagsaluhan namin, ipinadala ko sa kanya ang pictures namin na may mga magagandang alaalang kalakip at ni-remind ko sa kanya ang mga pangarap na binuo naming magkasama para sa future namin. Baka kasi sakaling ma-miss niya ang mga pinagsamahan…