• New Releases

    My Lovely Bride: Cath & Doug

    Magbe-best friends ang parents nina Catherine at Douglas. Magkatabi pa ang mga bahay nila. Hindi pa man isinisilang sa mundo ay ipinagkasundo na ang dalawa sa isa’t isa na balang-araw ay magiging mag-asawa para maging ganap na silang iisang pamilya binded by law. But Cath and Doug were like… cats and dogs. They hated each other, nagbabangayan at nag-aasaran. Kaya naman sumuko na ang mga magulang nila na i-matchmake sila sa isa’t isa. Hanggang isang umaga, nagising na lang ang dalawa na magkatabi sa iisang kama. Pareho nilang hindi maalala ang nangyari nang nagdaang gabing may namagitan sa kanila dahil pareho silang nalasing sa isang party. They both decided to…