Accidentally In Love

Sa pagtakas sa masasamang-loob na humahabol sa kanya, nakilala ni Daniella si Vincent. Vincent, on the other hand, was brokenhearted and wanted to escape reality. Naki-hitch si Daniella sa kotse ng lalaki. Naghingahan sila ng problema sa isa’t isa habang bumibiyahe. Walang mag-aakalang sa bangin sila pupuluting dalawa pagkatapos.
Mabuti na lang, pareho silang nakaligtas sa aksidente. Pero sa kasamaang-palad ay nagka-amnesia si Vincent. Napagkamalan si Daniella ng pamilya ng lalaki na girlfriend nito. Pikit-mata siyang nagdesisyon na samantalahin ang sitwasyon para may matuluyan habang nagtatago. Nagpanggap siyang girlfriend ni Vincent.
Hindi naman niya inakalang magugustuhan pala niya ang pagpapanggap. Unti-unti na siyang nai-in love sa pekeng boyfriend.
Pero ang hindi niya alam, may mas malaking sekreto si Vincent…

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.